KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  (Profesyonel Eğitimler)

 

  • 10 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sabıka kaydı
  • Son mezun olunan okulun noter onaylı diploma kopyası veya öğrenim belgesinin aslı
  • Sağlık raporu (devlet hastanesi veya aile hekiminden)
  • Gaita kültürü + burun ve boğaz kültürü + akciğer grafisi raporu, HIV, Hepatit B ve C testleri

 

 

< Önceki Sayfa