W    RKSHOP

TAKVİMİ

Pastacılılık sektörünün çok değerli şefleri tarafından PSA-Akademi'de gerçekleştirilen

WORKSHOPlara katılarak  pastacılık mesleğinde bir adım daha önde olabilirsiniz.

0212 643 98 90